Find The Way - Najlepszy Escape room w Raciborzu !!

Telefon kontaktowy : 735 300 664

Mail : uciec.pl.rybnik@gmail.com

Regulamin Find The Way

1. Każda osoba, dokonująca rezerwacji na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście, jak i pozostałe osoby biorące udział w grze zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.


2. Uczestniczenie w grze jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Podczas gry w escape room Find The Way uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulamin oraz stosować się do zaleceń obsługi.


3. Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.escape-raciborz.pl, telefonicznie pod numerem 509 984 100 lub osobiście w siedzibie Find The Way Racibórz .


4. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) numer telefonu kontaktowego
b) adres email
c) ilość osób biorących udział
d) sposób płatności
e) dodatkowe informacje (np. faktura).


5.W pokojach zainstalowano kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi. W trakcie gry można skorzystać z podpowiedzi. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik audiowizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry. Gracz który zdecyduje się na sfotografowanie swojej osoby(zdjęcie pamiątkowe) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego zdjęcia przez naszą firmę.


6.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Każda osoba przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe w pokojach find the way.
- Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię,choroby sercowe, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego i innych zaburzeń psychicznych.
- Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry. Obsługa może odmówić wpuszczenia całej grupy.
- Zabrania się przynoszenia do Find The Way przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie mogłoby utrudnić korzystanie z obiektu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, ich życia oraz zdrowia.
-W obiekcie Find The Way obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
-zabrania się używania zapalniczek, zapałek, itp. .
-Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP na terenie całego obiektu.


7.W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.


8.W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy i na tyle osób są przygotowane pokoje. W wybranych pokojach na życzenie graczy jest możliwość uczestnictwa w grze 6 osoby (koszt + 20zł)


9.Gracze zobowiązują się do dbania o przedmioty, meble itp. tworzące wystrój pokojów. Uczestnicy podczas gry odpowiadają w pełni za wyposażenie pokojów w Find The Way . W razie dokonania zniszczeń, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z dokonaną wyceną.


10.Zadaniem graczy jest wydostanie się z pomieszczeń w określonym czasie. Gra w pokoju trwa 45 lub 60 minut (zależnie od pokoju). Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Find The Way dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Find The Way mają prawo skrócić grę grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.


11.Podczas gry panuje absolutny zakaz robienia zdjęć, realizowania filmów wideo. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych itp. , mają prawo przerwać grę całej grupy, złamanie tego zakazu będzie traktowane jako naruszenie dóbr intelektualnych naszej firmy i będzie skutkowało krokami prawnymi.


12.Płatność
- Płatności w Find The Way dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym.
-Koszt gry to 100 zł za pokój In Darkness , Obłąkany Gabinet , Krwawe Łzy.
- Opcja „2 na raz”, czyli dwa pokoje w jeden dzień – 170 zł,
-Opcja trzy pokoje w jeden dzień 250zł
- Promocje oraz zniżki są czasowe i uznawane przy rezerwacji pokoi, promocje nie łączą się .
- Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.


13.Vouchery
- Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Find The Way w dowolnym pokoju.
- Voucher można zakupić w siedzibie Find The Way. Koszt Vouchera to 100zł.
- Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności, voucher ważny 3 miesiące od daty zakupu.


14. PRZETWARZANIE DANYCH
- Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy Find The Way.
-Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji pokoju. Dane te są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy Find The Way.
- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zamek Paweł Surma,
- dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji dostępnych w danym momencie pokoi typu Escape Room,
- dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim ani innym organizacjom,
- dane osobowe Klienta będą przechowywane od momentu złożenia rezerwacji do jej wykorzystania, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia zrealizowania rezerwacji.
- Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania,
- podanie przez Klienta danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem złożenia rezerwacji za pomocą strony WWW.escape-raciborz.pl

15. Find The Way zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn..